Doç. Dr. MUSTAFA NECATİ MUZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. MUSTAFA NECATİ MUZ

T: (0282) 250 4714

M mustafamuz@nku.edu.tr

W mustafamuz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Veteriner Fakültesi
Bölüm:Klinik Öncesi Bilimler
Ana Bilim Dalı:Parazitoloji
Doktora
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:VETERİNER PARAZİTOLOJİ
Öğrenim Yılları: 2004-2007
Tez: (2007)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2015-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2014-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2014-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ / PARAZİTOLOJİ
2014-
Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ / VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2010-2014
Yrd. Doç. Dr. MKÜ
2010-
Araş. Gör. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ / VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2007-2010
Arş. Gör. Dr. MKÜ
2007-
Araş. Gör. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / PARAZİTOLOJİ (DR)
2004-2007
Araş. Gör. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2004-
Araş. Gör. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ / VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2002-2004
Araş. Gör. MKÜ
2002-
İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2016-
Enstitü Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2016
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / VETERİNER PR.
2014-2016
Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Misafir Araştırıcı. UNİTED STATES DEPARTMENT OF AGRİCULTURE (USDA), HONEYBEE RESEARCH LABORATORY, BELTSVİLLE, MARYLAND, USA. 2011-2011
Gönüllü Danışman HATAY ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 2007-2014
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı /
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZKAN H. K., TOKER Ö. S., ÖZÜLKÜ G., SAĞDIÇ O., SAĞCAN N., MUZ M. N., Bioactive and bioaccessibility characteristics of honeybee pollens collected from different regions of Turkey, Journal of Food Measurement and Characterization, vol. 12, pp. 581-587, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. MUZ D., MUZ M. N., A molecular epidemiological study of black queen cell virus in honeybees (Apis mellifera) of Turkey: the first genetic characterization and phylogenetic analysis of field viruses, Apidologie, vol. 49, pp. 89-100, 2018.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. YILDIRIM A., GÜLBOL DURAN G., DURAN N., Jenedi K., BOLGÜL B., MİRALOĞLU M., MUZ M. N., Antiviral Activity of Hatay Propolis Against Replication of Herpes Simplex Virus Type 1 and Type 2, Medical Science Monitor, vol. 22, pp. 422-430, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. YILDIRIM A., GÜLBOL DURAN G., DURAN N., JENEDİ K. ., SEZGİN BOLGÜL B., MİRALOĞLU M., MUZ M., Antiviral Activity of Hatay Propolis Against Replication of Herpes Simplex Virus Type 1 and Type 2., Med Sci Monit, pp. 422-430, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. DİK B., MUZ M. N., ÜSTÜNER T., Kızıl Şahin (Buteo rufinus)’de Yeni Bir Bit Türü: Aegypoecus guralpi sp. n. (Phthiraptera: Ischnocera), Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol. 21, pp. 929-932, 2015.
Vaka Takdimi SCI-Expanded Erişim Linki
6. Dik B., M. D., M. M. N., U. U., The geographical distribution and first molecular analysis of Culicoides Latreille (Diptera: Ceratopogonidae) species in the Southern and Southeastern Turkey during the 2012 outbreak of bovine ephemeral fever, Parasitology Research, vol. 113, pp. 4225-4232, 2014.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
7. Huang S. K., C. T., D. V., C. D., E. D. J., G. M. A., G. A., H. C. M., K. M., L. A., M. M. N., N. P., O. A., S. A., S. R. A., T. G., T. Ö. C., W. R. G., W. L., Z. H., C. Y. P., Evaluation of Cage Designs and Feeding Regimes for Honey Bee (Hymenoptera: Apidae) Laboratory Experiments., Journal of Economic Entomology, vol. 107, pp. 54-62, 2014.
Özgün Makale SCI
8. Duran N., M. M., C. G., D. G., O. B., GC-MS analysis and antileishmanial activities of two Turkish propolis types, Parasitology Research, vol. 108, pp. 95-105, 2011.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
9. Muz M. N., G. O., M. D., A. L., Molecular detection of Nosema ceranae and Nosema apis infections in Turkish apiaries with collapsed colonies, Journal of Apicultural Research, vol. 49, pp. 342-343, 2010.
Özgün Makale SCI
10. Muz D., M. M. N., Survey on the occurrence of Deformed Wing Virus with multiple parasites of queens (Apis mellifera L.) in colony collapsed apiaries of Hatay, Turkey, Journal of Apicultural Research, vol. 48, pp. 204-208, 2009.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. MUZ D., MUZ M. N., Investigation of Some Pathogens "Colony Loss Syndrome" Resembled Losses Apiaries inTekirdağ, Investigation of Some Pathogens "Colony Loss Syndrome" Resembled Losses Apiaries inTekirdağ, cilt 10, ss. 21-28, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. MUZ M. N., ARSLAN S., GİRİŞGİN A. O., Balarılarında Varroa destructor Enfestasyonuna Karşı Pudra Şekeri Etkinliğinin Araştırılması, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt 33, ss. 21-26, 2014.
Özgün Makale Türkiye Atıf Dizini, Tubitak, Google Scholars. Erişim Linki
3. Muz M. N., K. Ö. O., İ. C. T., A. E., K. M., Molecular Diagnosis of Toxoplasma gondii and Neospora caninum in Brain Tissues of Some Wild Birds, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. Muz M. N., Ö. S. A., K. M., Dokuz günlük erkek buzağıda akut Babesiosis, Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 3, ss. 55-57, 2013.
Özgün Makale Erişim Linki
5. Muz M. N., A. N., K. M., Hatay yöresi süt işletmelerindeki ruminantlar ve çoban köpeklerinde Toxoplasma gondii seroprevalansı ile kedi dışkılarında T.gondii benzeri ookist tespiti., Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 3, ss. 31-37, 2013.
Özgün Makale Erişim Linki
6. Muz M. N., S. H., Y. M., K. M., Kış Salkımı Erken Bozulan Arı Kolonilerinde Paraziter ve Bakteriyel Patojenler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt 23, ss. 147-150, 2012.
Özgün Makale TUBITAK-ULAKBIM, CAB Abstracts, Turkiye Atif Dizini, DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar Erişim Linki
7. Tuzer E. ., M. M. N. ., B. Z. ., E. S. ., T. R., Efficacy of Fipronil Spot on Against Fleas on Cats and Dogs and Ticks on Dogs, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt 16, ss. 469-472, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. Muz M. N., S. M., Bursa ve Gaziantep illerinde kesilen koyunlarda Gongylonemiasis., Bornova Veteriner Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 31, ss. 35-39, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
9. Muz M. N., Bal Arılarında Ani Koloni Sönmesi, Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt 32, ss. 271-275, 2008.
Özgün Makale Türkiye Atıf Dizini, Index Medicus-PubMed-Medline, BIOSIS-Zoological Record, BIOSIS Previews Biological Abstracts, CABI Abstracts and Bibliographic Databases, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı Erişim Linki
10. Coşkun Ş. Z., M. M. N., Türkiye’de Kurbağalarda ilk Ribeiroia (Platyhelminthes: Trematoda) Enfeksiyonu, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt 27, ss. 69-71, 2008.
Özgün Makale Türkiye Atıf Dizini, Tubitak, Google Scholars. Erişim Linki
11. Okursoy S., M. M. N., S. M., Danaların Linognathus vituli ve Bovicola bovis enfestasyonlarının Cypermethrin ile tedavisi., Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt 31, ss. 212-214, 2007.
Özgün Makale Türkiye Atıf Dizini, Index Medicus-PubMed-Medline, BIOSIS-Zoological Record, BIOSIS Previews Biological Abstracts, CABI Abstracts and Bibliographic Databases, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı Erişim Linki
12. Şenlik B., Ç. V. Y., M. M. N., T. R., Changes in Faecal Egg Counts at Different Hours of the Day and Relationship between Faecal Egg Count and Parasite Burden in Sheep Naturally Infected with Dicrocoelium dendriticum., Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, cilt 30, ss. 107-111, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. Yaman M., A. E., G. A., M. M. N., Hatay İlinde Bakısı Yapılan Kedi ve Köpeklerde Helmint Enfeksiyonları, Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt 30, ss. 200-204, 2006.
Özgün Makale Türkiye Atıf Dizini, Index Medicus-PubMed-Medline, BIOSIS-Zoological Record, BIOSIS Previews Biological Abstracts, CABI Abstracts and Bibliographic Databases, Index Copernicus, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. MUZ M. N., Veteriner Parazitoloji, Bölüm: Paraziter İmmünoloji, Yayın Yeri: MediPress (Blackwell), 2016.
Kitap Tercümesi
2. MUZ M. N., Veteriner Parazitoloji, Bölüm: Domuz Parazitleri, Yayın Yeri: Medipress (Blackwell), 2016.
Kitap Tercümesi
3. vanEngelsdorp D., B. R., B. Y., v. d. Z. R. ., P. L., U. R., L. J. E. ., S. A. ., N. P., S. W. ., G. E. . B. ., S. P. ., A. F., V. J., H. H., M. . M., L. C. Y., C. D., B. K., H. E., P. S., M. A. ., S. C., P. S. J., N. B., Honey Bee Colony Health Challenges and Sustainable Solutions., Bölüm: Calculating and Reporting Managed Honey Bee Colony Losses, Yayın Yeri: CRC Press, Editör: Jay A . Yoder, Diana Sammataro, 2011.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Kösoğlu M., YÜCEL B., Doğaroğlu M., Karaca Ü., OSKAY D., MUZ M. N., Topal E., Özsoy N., Arıcılarla el ele aktif eğitime, Yayın Yeri: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü., 2017.
Bilimsel Kitap
2. MUZ M. N., Bal Arısı. Yetiştiriciliği, Ürünleri, Hastalıkları., Bölüm: Bal Arısı Koloni Kayıpları, Yayın Yeri: Dora Basım Yayın Ltd.Şti., Editör: Levent Aydın, Ahmet Doğanay, 2017.
Bilimsel Kitap
3. Muz M. N., Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları (C-1), Bölüm: Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları Bölümü içerisinde "Sığırlarda Chabertiasis" başlıklı konu, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, Editör: Mehmet Ali Özcel, Abdullah İnci, 2013.
Bilimsel Kitap
4. Muz M. N., Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları (C-1), Bölüm: Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları Bölümü içerisinde "Sığırlarda Strongyloidosis" başlıklı konu, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, Editör: Mehmet Ali Özcel, Abdullah İnci, 2013.
Bilimsel Kitap
5. Muz M. N., Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları (C-1), Bölüm: Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları Bölümü içerisinde "Sığırlarda Nematodirus Enfeksiyonu" başlıklı konu, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, Editör: Mehmet Ali Özcel, Abdullah İnci, 2013.
Bilimsel Kitap
6. Muz M. N., Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları (C-1), Bölüm: Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları Bölümü içerisinde "Sığırlarda Ostertagiasis" başlıklı konu, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, Editör: Mehmet Ali Özcel, Abdullah İnci, 2013.
Bilimsel Kitap
7. Muz M. N., Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları (C-1), Bölüm: Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları Bölümü içerisinde "Sığırlarda Cooperiasis" başlıklı konu, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, Editör: Mehmet Ali Özcel, Abdullah İnci, 2013.
Bilimsel Kitap
8. Muz M. N., Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları (C-1), Bölüm: Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları Bölümü içerisinde "Sığırlarda Trichostrongylosis" başlıklı konu, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, Editör: Mehmet Ali Özcel, Abdullah İnci, 2013.
Bilimsel Kitap
9. Muz M. N., Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları (C-1), Bölüm: Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları Bölümü içerisinde "Sığırlarda Haemonchosis" başlıklı konu, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, Editör: Mehmet Ali Özcel, Abdullah İnci, 2013.
Bilimsel Kitap
10. Muz M. N., Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları (C-1), Bölüm: Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları Bölümü içerisinde "Sığırlarda Bunostomiasis" başlıklı konu, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, Editör: Mehmet Ali Özcel, Abdullah İnci, 2013.
Bilimsel Kitap
11. Muz M. N., Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları (C-1), Bölüm: Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları Bölümü içerisinde "Sığırlarda Oesophagostomiasis" başlıklı konu, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, Editör: Mehmet Ali Özcel, Abdullah İnci, 2013.
Bilimsel Kitap
12. Muz M. N., Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları (C-1), Bölüm: Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları Bölümü içerisinde "Sığırlarda Capillariasis" başlıklı konu, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, Editör: Mehmet Ali Özcel, Abdullah İnci, 2013.
Bilimsel Kitap
13. Muz M. N., Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları (C-1), Bölüm: Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları Bölümü içerisinde "Sığırlarda Trichuriasis" başlıklı konu, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, Editör: Mehmet Ali Özcel, Abdullah İnci, 2013.
Bilimsel Kitap
14. Muz M. N., Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları (C-2), Bölüm: Balarılarının paraziter hastalıkları ve zararlılaı bölümünde "Bal arılarında nosemosis ve amip enfeksiyonları" başlıklı konu, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, Editör: Mehmet Ali Özcel, Levent Aydın, 2013.
Bilimsel Kitap
15. Muz M. N., Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları (C-2), Bölüm: Koyun ve Keçilerde Parazit Hastalıkları Bölümü içerisinde "Trichostrongylus Hastalıkları" başlıklı konu, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, Editör: Mehmet Ali Özcel, Bayram Ali Yukarı, 2013.
Bilimsel Kitap
16. Muz M. N., Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları (C-2), Bölüm: Koyun ve Keçilerde Parazit Hastalıkları Bölümü içerisinde "Haemonchus Hastalıkları" başlıklı konu, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, Editör: Mehmet Ali Özcel, Bayram Ali Yukarı, 2013.
Bilimsel Kitap
17. Tınar R., M. M. N., Tıbbi ve Veteriner İmmünoparazitoloji, Bölüm: Trematod Enfeksiyonlarında İmmünite, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, Editör: Mehmet Ali Özcel, Abdullah İnci, Ergun Köroğlu, Nevin Turgay., 2007.
Bilimsel Kitap
18. Muz M. N., Tıbbi ve Veteriner İmmünoparazitoloji, Bölüm: Trichinella Enfeksiyonlarında İmmunite, Yayın Yeri: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, Editör: Mehmet Ali Özcel, Abdullah İnci, Ergun Köroğlu, Nevin Turgay., 2007.
Bilimsel Kitap
19. Muz M. N., Helmintoloji, Bölüm: İmmünohelmintoloji, Yayın Yeri: Nobel Yayın Dağıtım, Editör: Recep Tınar, 2006.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. MUZ M. N., ÖZDEMİR N., Mutinelli F., A method of detection of nosema sp. spores in beeswax., 45.Apimondia Congress (29.10.2017-04.10.2017).
Özet bildiri
2. MUZ D., DOĞAN M., MUZ M. N., TAYFUR İ., A Survey for Exposure to Human Vector-borne Pathogens in the European part of the Turkey, II.International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (04.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
3. MUZ M. N., MUZ D., EPIDEMIOLOGY OF HONEYBEE DISEASE IN THRACIA, TURKEY., II.International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (04.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
4. MUZ M. N., ALTUĞ N., KARAKAVUK M., Seroprevalence of T. Gondii in Dairy Ruminant Production Systems, Shepherd Dogs Among the Herds and Detection of T. Gondii-Like Oocyst in Cat Feces in Hatay Region, II. International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (ICAVST) (04.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. MUZ D., can h., KARAKAVUK M., DÖŞKAYA M., özdemir h. g., döşkaya değirmenci a., atalay sahar e., pektaş b., karakuş m., TÖZ S., ÖZBEL Y., GÜRÜZ A. Y., MUZ M. N., SURVEY OF FELINE IMMUNEDEFICIENCY VIRUS, FELINE LEUKEMIA VIRUS, LEISHMANIA INFANTUM AND LEISHMANIA TROPICA IN STRAY CATS OF IZMIR, TURKEY., II.International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (04.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
6. Rivera Gomis J., Cersini A., Chabert M., Chauzat M. P., Eggenhoeffner R., ERAT S., Gregorc a., Walter H., Higes M., Sebastianini R. J., Lietaer C., McCabe P., Moosbeckhofer R., MUZ D., MUZ M. N., ÖZDEMİR N., Pietropaoli M., Ravarotto L., Ribarits A., Riviere M. P., Skerl M. I. S., Formato G., BPRACTICES project: New indicators and on-farm practices to improve honeybee health in the Aethina tumida, 45. Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi (29.09.2017-04.10.2017).
Özet bildiri
7. MUZ D., MUZ M. N., Identifiying the Infectious Etiologies of Honeybee Colony Losses Between 2012 - 2016 in TURKEY, 45.Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi (29.09.2017-04.10.2017).
Özet bildiri
8. MUZ M. N., ÖZDEMİR N., MUZ D., gomis rivera g., cersini a., chabert m., chauzat m. p., eggenhoeffner r., gregorc a., haefeker w., higes m., sebastianini r. j., lietaer c., mccabe p., moosbeckhofer r., pietropaoli m., ravarotto l., ribarits a., riviere m. p., skerl m. i. s., formato g., Preclinic indicators at the apiary level to prevent honeybee diseases., 45th Apimondia International Apicultural Congress (29.09.2017-04.10.2017).
Özet bildiri
9. ALTUĞ N., MUZ M. N., Comparison of Microscopic and Molecular Diagnosis of Blood Parasites in Cattles, 8th Balkan Animal Science Conference BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
10. MUZ M. N., MUZ D., Genetic analysis of Deformed Wing Virus, Varroa Destructor Virus-1 and Acute Bee Paralysis Virus circulating in Honey Bee (Apis mellifera) Colonies from Turkey, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
11. MUZ D., DİK B., MUZ M. N., Investigation of Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Biting Midges Fauna and Presence of Bluetongue Virus and Schmallenberg Virus, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
12. MUZ M. N., MUZ D., Investigation of Some Honeybee Pathogens in CCD-resemble Apiaries, 8th Balkan Animal Science Conferenece Balnimalcon (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
13. MUZ D., MUZ M. N., Molecular Analysis of Black Queen Cell Virus Genotypes Isolated from Turkey, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
14. MUZ M. N., ÖZDEMİR N., MUZ D., New antiparasitic natural drug trials against to Varroa destructor, 8th Balkan Animal Science Conference BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
15. ÖZBEZEK M. F., ALTUĞ N., ÖZDEMİR N., MUZ D., SEYİDOĞLU N., CAN M. F., ERDOĞAN S., MUZ M. N., The Views About Some Practice Courses of Veterinary Faculty Student’xxs: A Survey Study, 19th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress (02.05.2017-04.05.2017).
Özet bildiri
16. MUZ M. N., ÖZDEMİR N., MUZ D., ADA Ş., ALTINORDU E., SAYGILI C., Development of Some Pathogen and Residue Free Honeybee (Apis mellifera) Colonies for Antimicrobial Drug Monitoring Research, 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi (01.11.2016-05.11.2016).
Poster
17. MUZ M. N., ÖZDEMİR N., MUZ D., Ada Ş., Altınordu E., Saygılı C., Development of Some Pathogen and Residue Free Honeybee (Apis mellifera) Colonies for Antimicrobial Drug Monitoring Research, 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi (01.11.2016-05.11.2016).
Poster
18. ÖZDEMİR N., MUZ M. N., Investigation of Neonicotinoid Pesticide Residues in Honey Samples collected Around Tekirdag Province, 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi (01.11.2016-05.11.2016).
Poster
19. ÖZDEMİR N., MUZ M. N., Investigation of Neonicotinoid Pesticide Residues in Honey Samples collected Around Tekirdag Province, 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi (01.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
20. Dik B., M. M. N., A new species: Aegypoecus güralpi, sp. n. (Phthiraptera: Ischnocera) from Buteo rufinus (Aves) in Turkey., 5th. International Conferance on Phthiraptera (02.08.2014-07.08.2014).
Poster
21. Muz M. N., Molecular detection of apicomplexan parasites in Hatay (Antioch), Turkey, 2 nd International Meeting on Apicomplexan Parasites in Farm Animals (31.10.2013-02.11.2013).
Poster
22. Muz M. N., K. Ö. O., İ. C. T., A. E., K. M., Rehabilitasyon altındaki Yabani Yırtıcı Kuşlarda Toxoplasma gondii ve Neospora caninum’un Moleküler Biyolojik Tespiti., 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi. (28.09.2013-04.10.2013).
Poster Erişim Linki
23. Muz M. N., M. D., Feeding Method for Pathogen Free Larval Rearing. Affect of Antioch Propolis as Food Additive on Viability and Viral Load of Artificially reared and Natural Drone’s Semen ., Sophia-Antipolis, 28th September 2011. COST action FA0803. France. (28.10.2011-29.10.2011).
Sözlü Bildiri
24. DURAN N., MUZ M. N., GÜLBOL DURAN G., SYNERGISTIC ACTIVITIES OF TWO PROPOLIS WITH AMPHOTERICIN B AGAINST SOME AZOLE-RESISTANT CANDIDA STRAINS. PART I, 3rd International Conference on Advanced Materials and Systems (16.09.2010-18.09.2010).
Tam metin bildiri
25. DURAN N., MUZ M. N., GÜLBOL DURAN G., SYNERGISTIC ACTIVITIES OF TWO PROPOLIS WITH AMPHOTERICIN B AGAINST SOME AZOLE-RESISTANT CANDIDA STRAINS. PART II., 3rd International Conference on Advanced Materials and Systems (16.09.2010-18.09.2010).
Tam metin bildiri
26. Muz M. N., M. D., Nosema cerenae and Nosema apis in colony collapsed apiaries of Hatay., 4th European Conference of Apidology. (05.09.2010-07.09.2010).
Sözlü Bildiri
27. Muz M. N., M. D., Co-infections of Nosema ceranae with Sacbrood and Chalkbrood infections in collapsed colonies of Turkey., VI. COLOSS meeting. COST action FA0803. (05.09.2010-06.09.2010).
Poster
28. Muz M. N., M. D., Honey bee pathogens and apicultural future of Turkey., 41.Apimondia Congress. Montpellier-France. (15.09.2009-20.09.2009).
Poster
29. Muz M. N., M. D., Occurence and Genetic Analysis of DWV, ABPV and VDV-1 in Turkey., II.Apimedica & Apiquality; International Forum, Rome, Italy. (09.06.2008-12.06.2008).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Muz M. N., M. D., Bal arısı patojenlerinin koloni kaybı görülen arılıklardaki varlığı., 11. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (21.10.2014-24.10.2014).
Poster
2. Muz D., M. M. N., Türkiye´de bazı bal arısı virüslerinin moleküler karakterizasyonu ve filogenetik analizi, 11. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (21.10.2014-24.10.2014).
Sözlü Bildiri
3. Dik B., M. D., M. M. N., U. U., Güney ve Güneydoğu Anadolu Culicoides Faunası, Ephemeral Fever ve Epizootic Haemorrhagic Disease Virusları Yönünden Vektörlük Durumlarının Araştırılması, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (23.06.2014-27.06.2014).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
4. Muz M. N., Bal arısı parazitlerinin tedavisinde alternatif mücadele metotları., 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi. (28.09.2013-04.10.2013).
Sözlü Bildiri
5. Muz M. N., ö. S. A., E. Y., Hatay Dağ Ceylanında (Gazella gazella) Neospora caninum ve Babesia sp. Tespiti., 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi (28.09.2013-04.10.2013).
Poster
6. Muz M. N., Hatay Yöresi Sığırlarında Theileria annulata’nın PCR ile tespiti. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi. (28.09.2013-04.10.2013).
Poster
7. Muz M. N., İ. F., K. M., Y. S., Kedi ve Köpek Beyinlerinde Neospora caninum ve Toxoplasma gondii’nin PCR ile Tespiti., 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi (28.09.2013-04.10.2013).
Sözlü Bildiri
8. Muz M. N., İ. C. T., K. M., A. E., Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezine (DAGEM) Getirilen Caretta caretta ve Chelonia mydas türü Deniz Kaplumbağalarının İç ve Dış Parazitlerinin Tespiti., 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi (28.09.2013-04.10.2013).
Poster
9. Muz M. N., M. D., Türkiye’de görülen Bal arısı (Apis mellifera) ve Bazı Polinatör Arı Türlerinde Crithidia sp, Apicystis sp, Nosema kompleks (N.bombi, N.apis, N.ceranae), IAPV (Israel Acute Bee Paralysis Virus) ve Deformed Wing Virus’un Moleküler Biyolojik Tespiti., 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi. (28.09.2013-04.10.2013).
Sözlü Bildiri
10. Muz M. N., A. H., Türkiye’deki Bal arılarında (Apis mellifera) Acarapis woodi nin Tespiti., 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi (28.09.2013-04.10.2013).
Sözlü Bildiri
11. Muz M. N., M. D., Varroosis’in semptomları, patojenezi ve virüs bağlantısı., 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi. (28.09.2013-04.10.2013).
Sözlü Bildiri
12. Muz M. N., K. M., D. B., Y. M., Role of Phelobotomines as Vector of Leishmania sp. in Hatay, Turkey., International congress of vector borne diseases (14.11.2012-16.11.2012).
Poster
13. Muz M. N., M. D., Vectoral Role of Mites on CCD in Turkey, International Congress of Vector Borne Diseases (14.11.2012-16.11.2012).
Sözlü Bildiri
14. Muz M. N., S. H., M. D., Doğu Akdeniz Bölgesindeki Kışlatma alanlarında Görülen bulaşıcı Bal Arısı Hastalıkları., IV. Marmara Arıcılık Kongresi. (02.12.2010-04.12.2010).
Sözlü Bildiri
15. Muz M. N., M. D., Varroa ve Ana arı kökenli bal arısı virüslerinin Türkiye’deki durumu “Koloni Kayıplarında Virüs-Varroa-Damızlık Ana Arı İlişkisi”., 2. Uluslar arası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi. (05.10.2010-08.10.2010).
Sözlü Bildiri
16. Muz M. N., M. D., Balarısı Koloni Kayıplarının Araştırılması Esnasında Türkiye’de ilk defa tespit Edilen Hastalık Etkenleri (Virus ve Diğer Patojenler)., 1. Türkiye israil Arıcılık Günleri (22.02.2010-24.02.2010).
Sözlü Bildiri
17. Özkan A., B. C., M. M., Ç. B., G. S., M. M., A. G., Y. Y., A. E., E. S., G. Z., G. Ç., T. M., Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik sürveyansı ve kontrol sisteminin güçlendirilmesi projesi II kapsamında yapılan parazitoloji modülünün değerlendirilmesi., 16.Parazitoloji Kongresi (01.11.2009-07.11.2009).
Sözlü Bildiri
18. Muz M. N., T. R., Fibronil’in Köpeklerin Ektoparazitlerine Etkisi., 15. Parazitoloji Kongresi (18.11.2008-23.11.2008).
Poster Erişim Linki
19. Muz M. N., Rat ların Deneysel Trichinella spiralis Enfeksiyonlarına Doğal İmmünomodülatör Maddelerin Etkisi., 15.Parazitoloji Kongresi (18.11.2008-23.11.2008).
Sözlü Bildiri
20. Muz M. N., Rat ların Deneysel Trichinella Enfeksiyonlarına Propolis Ekstresinin Etkisi., 3. Marmara Arıcılık Kongresi (10.09.2007-12.09.2007).
Sözlü Bildiri
21. Kaya G., M. M. N., Antakya yöresi koyunlarında görülen helmintler., 14. Parazitoloji Kongresi (18.09.2005-25.09.2005).
Sözlü Bildiri
22. Şenlik B., Ç. V., M. M. N., T. R., Dicrocoelium dentriticum ile doğal enfekte koyunlarda günün farklı saatlerinde dışkı yumurta sayısındaki değişiklikler ve dışkı yumurta sayısı ile parazit yükü arasındaki ilişki., 14. Parazitoloji Kongresi (18.09.2005-25.09.2005).
Poster Erişim Linki
23. Tınar R., Ş. B., Ç. V. Y., M. M. N., Doğal Enfekte Koyunlarda Netobimin in (%5 ve %15 oral süspansiyon) Dicrocoelium dentriticum’a. etkisi., 14. Parazitoloji Kongresi. (18.09.2005-25.09.2005).
Poster Erişim Linki
24. Yaman M., A. E., G. A., M. M. N., Hatay ilinde bulunan kedi ve köpeklerde helmint enfeksiyonları., 14. Parazitoloji Kongresi (18.09.2005-25.09.2005).
Poster Erişim Linki
25. Aydın L., T. R., Ş. B., B. S., M. M. N., Ruminantların kene enfestasyonlarına karşı Deltamethrin ve Cypermethrinin etkisi., 14. Parazitoloji kongresi. (18.09.2005-25.09.2005).
Poster
Yayın Hakemlikleri
1. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Journal of Apicultural Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Journal of Invertebrate Pathology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
4. Turkish Journal of Zoology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. Turkish Journal of Zoology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
6. BMC Veterinary Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
7. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
8. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Blimler Kongresi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Bildiri Kitabı
9. Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
10. European Journal of Science and Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
11. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi SCI-Expanded
12. Uludağ Arıcılık Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Ulusal Dergi
13. Mellifera, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Kırmızı Et ve Ürünlerinde Toxoplasma gondii’ nin Nested PCR metodu ile tespit edilmesi ve Genotiplendirilmesi. Namık Kemal Üniversitesi. BAP., BAP, Yürütücü, Devam Ediyor.
2. Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki Culicoides Faunasının belirlenmesi, Ephemeral Fever (üç gün hastalığı) ve Epizootic Haemorrhagic Disease virusları yönünden vektörlük durumlarının araştırılması. Selçuk Üniversitesi. BAP., BAP, Araştırmacı.
3. Hatay yöresi bal arılarında paraziter ve bakteriyel etkenlerin araştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi. BAP., BAP, Yürütücü.
Üyelikler
İhale ve Satın Alma Komisyonu Üyeliği, Üye, 2014-2014.
Veteriner Fakültesi, Eğitim Öğretim Komisyonu Üyeliği, Üye, 2014-2014.
Türkiye İmmünoloji Derneği, Üye, 2009-.
Türkiye Parazitoloji Derneği, Üye, 2002-.